gebouw franciscanessen

Franciscanessen in Bodegraven

De Zustertuin in Bodegraven

de speelplaats

De oorsprong van de zustertuin

Zoals in de andere hoofdstukken kon worden gelezen, is de zustertuin ontstaan in de Eerste Wereldoorlog. Door voedselschaarste gedreven vormden de zusters een stuk weiland om. Daarop werden koeien, geiten, varkens en kippen gehouden. Later werden er op een veld daarnaast ook aardappelen en groente gekweekt en werden er fruitbomen geplant. Op deze manier konden de zusters voor een deel in hun eigen levensonderhoud zorgen.

Een deel van het terrein werd ingericht als speelterrein voor de kinderen uit het pensionaat.

Ontwikkeling van de zustertuin

Het heeft niet veel gescheeld of de zustertuin zou er niet meer geweest zijn. De laatste jaren van het pensionaat, net voor 1970, werd de tuin al niet meer zo intensief gebruikt. Onderhoud aan de tuin werd niet meer uitgevoerd. Het gebied fungeerde op een gegeven moment zelfs als illegale vuilstortplaats. Het is te begrijpen dat zo'n gebied dan langzamerhand verpaupert. Op een gegeven moment liepen de ratten vanuit het restant van de zustertuin over de speelplaats van de naastgelegen school.

de zustertuin

Dat aanziende was voor het bestuur van de school de maat vol. Leerkrachten en leerlingen begonnen met een algehele opruiming van het terrein. Het gaf wat moeite, maar het resultaat mocht er zijn. In 1986 werd dit harde werken beloond door het Wereld Natuurfonds, die aan de school de Pandaprijs toekende. De uitreiking van deze prijs en het bezoek van vele prominenten aan Bodegraven, zoals minister P.Winsemius en Martin Gaus (dierenliefhebber die daarover een TV serie maakte) zorgde voor veel landelijke publiciteit. Zelfs de televisie besteedde er aandacht aan.

In 1988 werd de Stichting "De Oude Zustertuin" opgericht. Met een stichtingsvorm is het beter mogelijk om de financiën te kunnen beheren en het één en ander beter te kunnen structureren. In de loop der jaren werden grote bedragen ontvangen van serviceclubs (Rotary en de Ronde Tafel), en kwamen er donaties "in natura" binnen. Zo kwam er de steun van de dierenarts, werden er diverse speeltoestellen geschonken, en deden vele Bodegravers vrijwilligerswerk voor de Zustertuin.

vorige     volgende

 

Deze pagina is onderdeel van de Websites van Wim Kusee