Veerboten en veerponten
in Nederland
Veerboten in Nederland

Lokatie : Nieuwegein - Vianen

  (Ut08)
 Over : Lek
 Soort : Fiets-/Voetveer
 Opmerking :
 Lokatie : google maps: (52.001060 , 5.088331)
 Websites : www.vrevia.nl

Beschrijving

Van oudsher waren Vreeswijk en Vianen met elkaar verbonden via een veerpont. Aanvankelijk waren dit roeischuiten die opgevolgd werden door zeilschepen. Vanaf 1840 bestond de verbinding uit een schipbrug, waarbij het wegdek werd gedragen door pontons. Om passage van schepen mogelijk te maken werd een gedeelte ertussenuit gevaren. Omdat scheepvaart en wegverkeer elkaar in toenemende mate in de weg zaten werd besloten tot een vaste oeververbinding. In 1938 was de brug over de Lek een feit. Begin 1945 werd deze brug echter door oorlogshandelingen vernield waarna tijdelijk weer van een schipbrug gebruik moest worden gemaakt. In 1948 werd de vaste brug herbouwd.

Toen in 1995 de brug bij Vianen werd vervangen door een hogere brug, waardoor fietsers nog meer moeite moesten doen om deze te passeren, namen Vianen en Nieuwegein het initiatief voor een fiets-voetveer. In 2002 kwam deze verbinding gereed. De stichting Vrevia bleef verantwoordelijk voor de exploitatie, maar werd uitbesteed aan Connexxion Water. Op 1 juni 2011 is de exploitatie door Connexxion stopgezet en overgedragen aan de museumwerf te Vreeswijk.

Veerboot: Vrevia


Type motorveerpont koplader
Bouwjaar 2002
Datum begin inzet2002
Datum einde inzet
Lengte
Breedte
Scheepswerf
Capaciteit
Opmerking De naam Vrevia is afgeleid van beide plaatsen die de pont verbindt, namelijk VREeswijk en VIAnen.

[ Naar boven ]