Materieel

Hieronder vindt u een overzicht van het materieel dat bij de Trogener Bahn in de loop van de tijd werd ingezet.
    [motorrijtuigen]   [goederemotorwagens]   [sneeuwvegers]   [rijtuigen]   [goederenwagens]   [bijzondere voertuigen]  


Motorrijtuigen

Allereerst wat technische gegevens van de diverse motorrijtuigen en treinstellen die bij de Trogener Bahn in dienst zijn of in dienst zijn geweest. Verderop deze pagina worden de diverse motorrijtuiegen meer in detail besproken.

Nummers
Klasse
CFZe 4/4
BDe 4/4
BDe 4/4
BDe 4/8
Be 4/8 31-35
Type
Bo-Bo
Bo-Bo
Bo-Bo
Bo-Bo + 2-2
.
Bouwer
SIG MFO
SWP MFO
ACMV BBC
FFA BBC SWP
Stadler/Bombardier
Bouwjaar
1903-1906 (3)
1952-1953
1954-1955
1975-1977 (4)
2004-2008 (5)
In dienst
1903-1906 (3)
1952-1953
1964-1965
1975-1977 (4)
2004-2008 (5)
Uit dienst
1954-1977
1971-1978
1975-1977
2008/2011 (6)
-
Lengte
14,000
15,100
17,200
14,400 + 14,400
37,324
Asstand
9,000
9,900
10,800
8,600 + 8,600
.
Gewicht
21 t
27 t
28 t
27 + 12 t
43 t
Vermogen
25 / 70 pk (2)
516 pk
528 pk
400 kW
.
Motoren
4
4
4
4
.
Max snelh
30/50 km/h (1)
65 km/h
65 km/h
65 km/h
80 km/h
Zitpl
36
30
34
74
86
Bagage
3,3 m2
5,5 m2
4,6 m2
ca.4 m2
-

(1)   De snelheid was in het begin slechts 30 km/h. In 1955 (toen een luchtrem werd ingebouwd) werd de snelheid verhoogd tot 50 km/h.
(2)   Bij de bouw 25 pk, sinds 1930 met nieuwe motoren 70 pk.
(3)   Nrs 1-4 bouw en in dienst in 1903, nr 5 bouw en in dienst in 1906.
(4)   Nrs 21-23 bouw en in dienst in 1975, nrs 24-25 bouw en in dienst in 1977.
(5)   Nrs 31-33 bouw en in dienst in 2004, nrs 34-35 bouw en in dienst in 2008.
(6)   Nr 22-24 afvoer in 2008, nr 21 afvoer in 2011.

Het materieel is in de loop der jaren in diverse kleuren geschilderd geweest. Standaard kleur was in het begin grij/wit. Vanaf 1952 blau/lichtgrijs, vanaf 1975 oranje, en vanaf 2006 rood/wit/grijs. De koppeling was vanaf het begin een bekerkoppeling, vanaf 1952 werd de +GF+ koppeling gebruikt, een systeem dat in Zwitserland heel bekend is.


Motorrijtuig : CFZe 4/4 nrs 1-5

Bij de aanleg van de lijn werden 5 motorrijtuigen besteld bij SIG in Neuhausen (Zwitserland). Diverse redenen (overleg met het spoorwegdepartement van Zwitserland, wijzigingen tijdens de bouw) waren er de oorzaak van, dat er bij de opening op 10 juli 1903 nog maar 4 motorrijtuigen aanwezig waren. Kort daarna volgde het vijfde motorrijtuig.

De motorrijtuiegen waren uitgerust met een trolleystang voor de stroomafname van de bovenleiding. Problemen met de uitwisselbaarheid van dit systeem met dat van de St.Galler stadstram leidden ertoe, dat in 1922 de trolley werd vervangen door een sleepbeugel.

De motorrijtuigen zijn in dienst gebleven tot de jaren '60 - '70. Nadat in die jaren de nieuwe motorrijtuiegn 6-8 en de tweedehands 3-5 in dienst kwamen, konden de oudste motorrijtuigen worden verkocht. Motorrijtuigen 2-4 vonden hun einde bij de sloper.

NrUit dienstOpm.
11974 Rijtuig 1 kreeg een bijzondere bestemming. Dit rijtuig was gelijk aan de motorrijtuigen die bij de Wetzikon-Meilen Bahn hadden dienst gedaan. Het rijtuig werd in 1974 onder leiding van een historische vereniging uit Meilen opnieuw geschilderd in de kleuren va nde WM-Bahn, en werd vervolgens als standbeeld in de omgeving van het station Meilen neergezet. Later heeft dit rijtuig in Gröningen (in de buurt van Meilen) gestaan.
21964Sloop na een ongeluk
31970In 1964 hernummerd in BDe 4/4 1.
Uit dienst en sloop in 1970
41977In 1964 hernummerd in BDe 4/4 2.
Uit dienst en sloop in 1977
51954Rijtuig 5 kreeg een andere bestemming. In de eigen werkplaats van de Trogener Bahn werd dit motorrijtuig in 1954 omgebouwd in een aanhangrijtuig. Met een nieuwe kast en een nieuw interieur was aanhangrijtuig 18 (het nieuwe nummer) eigenlijk niet meer te herkennen als zijnde het oude motorrijtuig 5.

Typenschets / foto :


Motorrijtuig : BDe 4/4 nrs 6-8

In 1950 konden met ondersteuning van de bondsregering en de lokale gemeenschap nieuwe motorrijtuigen worden aangeschaft. Een eerste bestelling sprak van twee motorrijtuigen en een aanhangrijtuig, in 1951 werd deze bestelling omgezet in drie motorrijtuigen (nrs.6-8). In juni 1952 werden de eerste twee motorrijtuigen (nrs.6-7) afgeleverd, in 1953 volgde nummer 8.

Met sterkere motoren, dodemansinrichting, electromagnetische railremmen en automatische deuren waren deze motorrijtuigen in hun tijd erg modern te noemen. Omdat er nu met eenmansbediening kon worden gereden, kon het aantal treinen per dag zonder extra personeelskosten worden verhoogd van zo'n 17 naar 26 retourritten, zodat er gemiddeld iedere 45 minuten een trein reed.

Vanaf 1979 werden de motorrijtuigen gemoderniseerd.
Wanneer deze motorrijtuigen uit dienst gingen is (mij) niet precies bekend.
Eén van deze motorrijtuigen is in dienst gebleven en is nu een partywagen die kan worden gehuurd.

NrUit dienstOpm.
6 ? -
7 ? -
8 2003 -

Typenschets / foto :


Motorrijtuig : CFZe 4/4 nrs 3-5

In 1961 kwam de mogelijkheid in beeld om redelijk nieuw tweedehands materieel te kopen. Met slechts drie nieuwe motorrijtuigen en verder alleen maar de oude motorrijtuigen 1-5 uit de beginjaren was het materieelpark van de Trogener Bahn niet echt modern te noemen. De Lausanne-Moudon Bahn (een metersporige voorstadslijn bij Lausanne) stopte de exploitatie met treinen en ging over op busvervoer. In 1954-1955 waren daar een aantal motorrijtuigen en aanhangrijtuigen aangeschaft die dus nog geen 10 jaar oud waren. Bij een eerste bod van de Trogener Bahn in 1961 bleek de vraagprijs van de LMB te hoog te zijn, zodat er niet tot overeenstemming kon worden gekomen. Maar twee jaar later lukte het beter (de LMB kon de motorrijtuigen en aanhangrijtuigen blijkbaar niet kwijt, en was behoorlijk gezakt met de vraagprijs).

In mei 1963 werden de motorrijtuigen TL BDe 4/4 191-193 overgebracht van Lausannen naar Speicher. Aanpassing aan de motorrijtuigen was nog nodig, zodat de nrs 4-5 in 1964, en nr 3 in 1965 in dienst konden worden gesteld.

Na aanschaffing van de gelede motorrijtuigen 21-25 in 1975-1977 werden de tweedehands motorrijtuigen 3-5 overbodig. Het lukte de Trogener Bahn om een koper te vinden voor dit nog niet zo oud materieel. In januari 1978 gingen de motorrijtuigen na een tamelijk lage verkoopprijs op transport naar Oostenrijk om bij de spoorwegmaatschappij Stern & Hafrl tussen Gmünden en Vorchdorf (GV) een derde leven te beginnen.

NrUit dienstOpm.
3 1977 Wordt GV ET 23.105, in dienst september 1982
4 1977 Wordt GV ET 23.106, in dienst in 1984
5 1977 Niet in dienst bij GV, sloop in 1988

Typenschets / foto :


Motorrijtuig : BDe 4/8 nrs 21-25

In de jaren '70 werd een moderniseringsprogramma doorgevoerd, waarbij baan, gebouwen, beveiling van de Trogener Bahn werden gemoderniseerd. Ook het materieelpark zou daarbij worden vernieuwd. In 1975 werden de eerste drie "pendelzüge" afgeleverd. Een Pendelzug is een motorrijtuig en een aanhangrijtuig, die in de normale exploitatie altijd gezamelijk rijden. De één kan daarbij niet zonder de ander.

Omdat er weinig kinderziekten aan het nieuwe materieel bleken te zijn, konden de nieuwe treinstellen na een korte proefperiode al in oktober 1975 in dienst gesteld. Opmerkelijk was de feestelijke presentatie op 17 oktober, waarbij korte ritten in St.Gallen tussen het station en de Spisertor werden uitgevoerd als Spisergass-Express, waarbij het publiek gratis kon meerijden. Deze manifestatie viel gelijk met de introductie van het voetgangersgebied in de Spisergass (de straat in het centrum van de stad nabij de halte Spisertor).

De treinstellen zijn in dienst gebleven tot de komst van de nieuwe treinstellen 31-35. De rijtuigen 22-25 zijn daarbij afgevoerd. Rijtuig 21 is nog een tijdje aanwezig gebleven. aanwezig. Geschilderd in een opvallende blauwe kleur werd dit rijtuig een aantal jaren ingezet als party-wagen. Deze rijtuige kon voor speciale gelegenheden worden gehuurd. In 2013 is ook dit rijtuig verkocht.

Rijtuig 21 en 24 zijn verkocht aan de Rittnerbahn in het Italiaanse Bolzano, waar zij op 24 september 2011 in dienst zijn gekomen.

Typenschets / foto :


Motorrijtuig : Be 8/12 nrs 31-35

Begin 21e eeuw waren de rijtuigen 21-25 inmiddels weer zo'n 30 jaar oud. Na een bestelling van vijf exemplaren konden de nieuwe treinstellen worden afgeleverd in 2004 en 2008. Ze zijn daarbij direct in dienst gesteld, en vanaf deze jaartallen wordt de volledige dienst gereden met deze treinstellen 31-35.

In een normale exploitatie zijn er als basis 2 treinstellen nodig, in het spitsuur aangevuld met nog twee andere treinstellen. Het vijfde treinstel kan daarbij op reserve staan.

Typenfoto :

Naamgeving
Enkele treinstellen hebben een naam gekregen. Dat zijn :
De namen van 31 en 32 zijn dubbel. Aan de ene kant van het treinstel staat de mannelijke vorm, aan de andere kant staat de vrouwelijke vorm. De naam is (vrij klein) aangebracht aan de zijkant van de cabine, zowel aan de voorkant als aan de achterkant.

[top]


Goederenmotorwagens

Bij de bouw van de spoorlijn in 1903 werden er ook twee tweeassige goederenmotorwagens besteld, de nummers 21-22. Ze werden direct in het begin in dienst gesteld.

Nummers
21-22
Klasse
Fe 2/2
Type
B
Bouwer
SWS Schlieren
Bouwjaar
1903
In dienst
1903
Uit dienst
1966-?
Lengte
.
Asstand
.
Gewicht
? t
Vermogen
.
Motoren
2
Max snelh
?
Zitpl
-
Bagage
5 ton

Tot wanneer deze motorwagens hebben dienst gedaan, en wanneer deze zijn afgevoerd is (mij) niet bekend.

NrUit dienstOpm.
21 1966 Ombouw in dienstmotorwagen voor sneeuwruiming. Is dat dezelfde als de 72 ? Voor mij onbekend
22 1966 Bleef nog in dienst als Xe 2/2 22 (dienstwagen)

Typenschets / foto :

[top]


Sneeuwvegers

Alhoewel er niet ieder jaar sneeuw ligt, kan het toch behoorlijk tekeer gaan in de streek rond St.Gallen. Om in strenge winters goed voorbereid te zijn, werd in 1904 een tweeassige sneeuwploeg aangeschaft. Deze had een electrische aandrijving. Met een verstelbare veger aan de voorkant van

Zolang de rails van de Trogener Bahn zich in de straat bevonden voldeed de sneeuwveger prima. Maar gaandeweg de jaren 60 en 70 werd een steeds groter deel van de spoorlijn naast de straat op vrije baan gelegd. En bij vignolarails op vrije baan voldoet een sneeuwploeg niet zo goed.

Daarom werd in 1974 een roterende sneeuwfrees aangeschaft. Deze wordt niet electrisch voortbewogen (stroomafname van de bovenleiding leidt in de strenge winter namelijk nogal eens tot problemen), maar is uitgerust met een 200 pk dieselmotor. De sneeuwfrees kan door 1 man worden bediend. Vanuit de cabine kan de sneeuwfrees aan beide kanten tot 60 cm buiten het profiel van vrije ruimte gebracht worden, en kan ook de blaastuit verdraaid worden.

Omdat de sneeuwfrees maar aan één kant is aangebracht, is er een vijzel onder het voertuig aangebracht, waarmee het geheel van de sporen af kan worden gelicht en over 180 graden kan worden gedraaid.

Technische gegevens :
Nummers
71
72
Klasse
Xe 2/2
Xrotm 2/2
Type
Bo
Bo
Bouwer
MAN MFO
SWP MFO
Bouwjaar
1904
1974
In dienst
1905
1974
Uit dienst
1974
-
Lengte
8,100
7,210
Asstand
1,800
2.750
Gewicht
15 t
15 t
Vermogen
90 pk
200 pk
Motoren
2
1
Max snelh
30 km/h
30 km/h

[top]


Aanhang rijtuigen

Over de aanhangrijtuigen is mij niet zoveel bekend. Voor zover de gegevens mij bekend zijn, worden ze hieronder vermeld, dit echter met de nodige voorbehoud voor eventuele fouten.

Bouwjaar In Dienst Aantal Type Nummers Opmerkingen
1903 1903 2 2-as ? -
1904 1904 2 2-as ? -
1908/09 1908/09 3 4-as 15, 16, 17 Nr 16 in 1963 omgebouwd als aanhangwagen bij de partywagen voor speciale ritten.
? 1951 2 2-as ? Ex Altdorf-Fluelen 83 ed ?
? 1951 3 2-as ? Ex Thunersee Bahn STI. Open rijtuig, in de zomer als open rijtuig gebruikt, in de winter als skirijtuig gebruikt. In 1957 omgebouwd in gesloten rijtuig.
? 1959 4 4-as ? -
1906 1954 1 4-as 18 Ex mw 5, omgebouwd in 1954. In 1964 een nieuwe kast
1954 1963 3 4-as 12-14 Ex Tramway Lausanne (Lausanne-Moudon) nrs 163, 164, 165
1956 1970 1 4-as 12 Ex Tramway Lausanne (Lausanne-Mouden) nr 161. Samen met TL 162 in 1962 naar ForchBahn bij Zürich, in 1969 naar Trogener Bahn

Wanneer deze wagens buiten gebruik zijn gesteld is (mij) niet bekend. Het is zeker, dat 2 wagens ex Tramway Lausanne in 2004 nog aanwezig waren.

  Anhänger hinter eine der Triebwagens serie 6-8.
  Anhänger B 83.
  Offenen Wagen ex Thunerseebahn STI ausgestattet für den Transport von Skis.

[top]


Goederenwagens

Over de goederenwagens is mij niet zoveel bekend. Voor zover de gegevens mij bekend zijn, worden ze hieronder vermeld, dit echter met de nodige voorbehoud voor eventuele fouten.

Gesloten goederenwagens
De gesloten goederenwagens hadden alle ongeveer dezelfde lengte (6,75 m) en gewicht (4,9 ton).

Bouwjaar In dienst Aantal Type Nummers Opm.
1903 1903 2 2-as ? -
? 1951 2 2-as n.v.t. Ex Altdorf - Flüelen Bahn C81-82. Niet in gebruik genomen, maar onderdelen zijn gebruikt voor de 1-assige ski-wagen (zie bij andere voertuigen).
? 1962 2 2-as 61-62 Zelf gebouwd met gebruik making van delen van de open gw 41-42. In 2010 nog aanwezig met nummers Gkb 61-62
1920 1953 3 2-as C83-85 Ex Thun - Beatenbucht Bahn C41-43.
? ? 1 2-as Gk 36 In 2010 nog aanwezig naast het depot in Speicher. Of deze nog kan rijden is (mij) niet bekend.

  Gesloten goederenwagen 62 wordt achter een personentrein gehangen voor goederentransport of transport van de post.
  Gesloten goederenwagen Gk 36 stond in 2010 naast het depot in Speicher.
  Gesloten goederenwagen Gkb 61 stond in 2010 op het emplacement van St.Gallen.

Open goederenwagens
De open goederenwagens hadden alle ongeveer dezelfde lengte (6,75 m) en gewicht (4,2 ton).

Bouwjaar In dienst Aantal Type Nummers Opm.
1903 1903 3 2-as ? -
1907 1907 7 2-as ? -
? 1950 2 2-as 55-56 Ex Uster - Oetwil Bahn. Waren in 2010 nog in dienst en waarschijnlijk rijvaardig.
? 1950 1 2-as ? Ex Wetzikon - Meilen Bahn.
? 1958 4 2-as 86-89 Ex Thunerseebahn STI.

  Open goederenwagen Ek 55 stond in 2010 op het emplacement van St.Gallen.

[top]


Bijzondere voertuigen

Omdat er in de heuvels geskied werd, zijn er ook speciale voertuigen in dienst geweets ten behoeve van het transport van skies.

In 1951 is een 1-assige ski-aanhangwagen gebouwd met onderdlen van de rijtuigen C81 en C82 die van de Altdorf - Flüelen Bahn waren overgenomen. Hoe lang dit rijtuig in dienst is geweest is (mij) niet bekend.

Bouwjaar In dienst Aantal Type Nummers Opm.
1951 1951 1 1-as ? Het is niet bekend hoe lang dit voertuig in gebruik is geweest.

  Vervoer van skies vond plaats in een skiwagen achter de personentrein.

[top]


Datum laatst gewijzigd : 15 december 2013