Geschiedenis


Inleiding
Deze website gaat over een regionale spoorlijn in Zwitserland tussen drie plaatsen: In Trogen en Speicher waren al vroeg enige industrie en handelsvestigingen. Toen in 1886 de spoorlijn van Herisau naar Appenzell werd aangelegd en in 1889 de spoorlijn van St.Gallen via Gais naar Appenzell, zagen de inwoners van Trogen en Speicher met lede ogen aan dat zij zouden achterblijven.

In 1856 was er al een spoorverbinding met normaalspoor naar St.Gallen, en in 1872 werd er al gesproken over een spoorlijn van St.Gallen naar Trogen. De plannen gingen uit van een lijn van St.Gallen naar Teufen (ten zuiden van St.gallen), waar zou worden gesplitst in een lijn richting Gais en Appenzell, en een lijn richting Speicher en Trogen. De eerste lijn is er inderdaad gekomen, maar de uitbreiding van Teufen naar Trogen kwam niet van de grond. Voor de inwoners van Trogen reden om een commitee op te richten om een eigen spoorlijn te onderzoeken.

Er werden diverse varianten onderzocht:
a) Een lijn van St.Gallen via Speicherschwendi en Speicher naar Trogen.
b) Een lijn van Teufen via Speicher naar Trogen.
c) Een lijn van St.Gallen via St.Georgen naar Trogen.

De directe lijn via Vögelinsegg (zoals nu aanwezig is) werd niet bekeken. De hellingen van de lijn van 75 promille werden niet haalbaar geacht. Voor een stoomtrein (zoals gepland) zouden deze hellingen niet haalbaar zijn. In 1895 gaf het onderzoekscommittee als advies een lijn aan te leggen van St.Gallen via Speicherschwendi en Speicher naar Trogen (zie de stippellijn op de kaart).

Een verrassende wending kwam, toen door Du Riche-Preller een plan werd ingediend voor een electrisch bereden spoorlijn van St.Gallen over Vögelinsegg en Speicher naar Trogen (de huidige lijn). Hij kwam uit Zürich, en was verbonden met de bekende elektrotechnische firma Brown-Boveri. Hij achtte de sterke helling van 75 promille wel haalbaar voor een electrische trein. Het plan van Du Riche-Preller vond eerst veel tegenstand. Er werd spottend over zijn naam gepraat (Preller betekent in het Duits zoiets als "prutser"). Maar omdat er elders ook al goede ervaringen waren met een electrische lijn met sterke hellingen, en omdat het plan van Du Riche-Preller goedkoper was als gevolg van de kortere afstand, werd uiteindelijk besloten de lijn aan te leggen zoals we deze nu kennen.

Opening
Op 10 juli 1903 kon de spoorlijn worden geopend voor personenvervoer. Dat was net op tijd. Twee dagen later waren er in Speicher grote feestelijkheden wegens de 500-jarige herdinking van de slag bij Vögelinsegg, een manifestatie waar veel mensen (3975 mensen op één dag) op af kwamen. Het goederenvervoer kwam pas een half jaar later op gang, op 14 oktober 1903 werden de eerste goederen vervoerd.

De spoorlijn was aangelegd in het in Zwitserland gebruikerlijke smalspoor van 1000 mm spoorwijdte. De bovenleidingspanning bedroeg 1000 Volt. De elektriciteit werd opgewekt met een waterkrachtcentrale die was gelegen in Kubel aan het riviertje de Sitter, net ten westen van St.Gallen. De lijn kende scherpe bogen; er kwamen diverse bogen voor met een boogstraal van maar 25 meter.

Bij aanvang waren er slechts 4 motorrijtuigen, 2 aanhangwagens, 2 goederenmotorwagens, 2 gesloten goederenwagens en 3 open goederenwagens aanwezig. Al snel bleek, dat dit te weinig was. Er moesten zelfs reizigers worden vervoerd met goederenwagens. Daarom werd al snel extra materieel besteld. In 1904 kwamen er nog 2 twee-assige personenwagens, en 5 jaar later nog 3 vier-assige personenwagens.

Voor stalling van het materieel en voor herstel werkzaamheden werd er in Speicher een remise gebouwd. Inmiddels is deze tot twee maal toe vergroot om het langere moderne materieel te kunnen herbergen.

In St.Gallen werd in het jaar van de opening een kleine ruimte gehuurd in het hoofdstation van de SBB. Dat voldeed niet zo goed. Daarom werden in 1912 onderhandelingen begonnen met de gemeente om een eigen stationsgebouw te kunnen bouwen. Voor de Trogener Bahn alleen was dat eigenlijk te hoog gegrepen, men kon dat niet goed betalen. Daarom werd met de SGA (St.Gallen-Gais-Appenzell) onderhandeld, wat ertoe leidde, dat er in 1914 een nieuw gebouw werd geopend. Het gebouw werd eigendom van de gemeente St.Gallen, die het vervolgens aan beide spoormaatschappijen verhuurt. Daarbij werd een verdeelsleutel gehanteerd van 70% SGA en 30% TB.

Wijzigingen
Na de Tweede Wereldoorlog kwam het autovervoer sterk in opkomst. Ook in Zwitserland. De Trogener Bahn was aangelegd als straatspoor in de straatweg van St.Gallen naar Trogen. Het drukke verkeer en de tram stoorden elkaar daarbij steeds meer. Vanaf de jaren '50 werden er daarom werkzaamheden uitgevoerd om de lijn op een eigen baan te leggen. In de binnenstad van St.Gallen is dat gezien de mogelijke ruimte niet mogelijk. Maar vanaf Schülerhaus, waar de lijn de bebouwde kom verlaat, is de lijn tussen 1950 en 1992 successievelijk op eigen baan gelegd.

Ook in de bebouwde kom van Speicher en Trogen ligt de lijn tegenwoordig op eigen baan. Soms geeft dit aanleiding tot voor een buitenstaander soms wat hilarische situaties. Op de bijgaande foto zien we een overweg inclusief andreaskruis. Kijken we goed, dan zien we, dat de overweg na 2 meter alleen maar leidt naar een trapje en het bordes van één huis. Maar we moeten toch concluderen, de lijn ligt tegenwoordig toch zo goed als mogelijk vrij van de autoweg.

In de loop van de jaren zijn diverse andere verbeteringen doorgevoerd. Een eenvoudige, maar goede beveiliging met lichtseinen, kaarverkoopautomaten, verbeterde stroomvoorziening, in 1982 een grotere remise in Speicher, en vele andere moderniseringen zorgen ervoor, dat de lijn tegenwoordig kan worden gezien als een moderne eigentijdse spoorlijn.

Het goederenvervoer, dat niet meer van deze tijd was, is uiteindelijk in 1993 stopgezet. Als laatste werd nog de post vervoerd in een aparte postwagen.

Samenvoeging
OP 1 januari 2006 zijn enkele spoorwegmaatschappijen in het kanton St.Gallen samengegaan in de nieuwe AB (Appenzeller Bahnen). Dat zijn achtereenvolgens de AB (Appenzeller Bahn), SGA (St.GAllen-Gais-Appenzell), TB (Trogener Bahn), RHB (Rorschach-Heiden-Bahn), RhW (Rheineck-Walzenhausen bahn).


Datum laatst gewijzigd : 10 augustus 2010