Tram in Luxemburg

NL  -  DU  -  EN  -  FR
Museum

Museum

In het westen van de stad Luxemburg is bij een busgarage een leuk museum ingericht. In dat museum zijn diverse onderwerpen uit de geschiedenis van de tram te vinden. Denk daarbij aan zaken zoals:

En daarnaast zijn er in een overdekte hal diverse tramrijtuigen en bussen in het echt te zien. Wat betreft de tram zijn er de volgende rijtuigen in de museumhal te vinden:

Bezoek

Het is beslist de moeite waard om een bezoek te brengen aan het trammuseum. Het museum is gevestigd in de Rue de Bouillon 63, vlakbij de rotonde in de invalsweg A4. Bij het museum is goede (gratis) parkeerruimte).

Met de het openbaar vervoer is het museum te bereiken vanuit de stad met buslijn 17.

Het museum is in de week (met uitzondering van maandag) 's middags geopend van 13:30 tot 17:30 uur. In het weekend gaan de deuren al om 10:00 uur open. Op maandag is het museum gesloten.

P.S. Ik heb geen aandelen in het museum. Ik wil gewoon doorgeven dat ik het een leuk museum vind.

Museum

Im Westen der Stadt Luxemburg gibt es ein Museum neben einem Busgarage. In diesem Museum werden verschiedene Themen aus der Geschichte der Straßenbahn erklärt. Denken an Themen wie:

Daneben gibt es in einer überdachten Halle wo mann diverse Kutschen und Busse von die Straßenbahn in der wirklichkeit anschauen kann. In der Museumshalle zu finden gibt es im Hinblick auf die Straßenbahn die folgenden Wagen:

Besuch

Das Straßenbahn-Museum ist sicherlich einen Besuch Wert. Das Museum befindet sich in der Rue de Bouillon 63, im nahe dem Rotonde in der Zufahrtsstraße A4. Im Museum ist guter (kostenloser) Parkplatz zu finden.

Mit dem Offentlichen Transport is dass Museum zu erreichen von der Stadt mit Bus Linie 17.

Das Museum ist in der Woche (außer Montag), nachmittags von 13:30 bis 17:30 Uhr geöffnet. Am Wochenende öffnen die Türen um 10:00 bereits. Das Museum ist montags geschlossen.

P.S. Ich habe keine Aktien im Museum. Ich möchte nur sagen, das ich es ein schönes Museum finde.

Musée

Dans l'ouest de la ville de Luxembourg dans un garage au bus, nous trouvons un joli musée. Dans ce musée il sont différents thèmes de l'histoire du tram. Pense la à :

Et en outre il y a dans une salle intérieure plusieurs voiture tram et autobus. En ce qui concerne les voitures de tramway dans le Hall du Musée, il y a le suivant :

Visite

Il vaut bien la peine de visiter le Musée du tram. Le Musée est situé dans la Rue de Bouillon 63, près du rond-point sur la route d'approche A4. Au Musée il est beaucoup place de parking (gratuit).

Par les transports publics le Musée est bien accessible à partir de la ville en bus, ligne 17.

Le Musée est ouverte dans la semaine (sauf le lundi) dans l'après-midi de 13:30 à 17:30. Le week-end, les portes ouvrent déjà à 10 heure. Le Musée est fermé le lundi.

P.S. Je n'ai aucune part dans le Musée. Je veux juste vous faire savoir que je trouve le musée un joli musée.

Museum

In the west of the city of Luxemburg, next to a busgarage, you can find a nice museum. In this museum several aspects of the tram and her history. Think about :

And besides this, in a indoor shed you can find several tram carriages and busses in scale 1:1. Of the tram carriages you can find:

Visit

The museum is worth going there. You can find the museum in the Rue de Bouillon 63, just near the rotonda in the motorway A4 running into the city of Luxemburg. Near the museum you find good (free) parking places.

You can reach the museum with public transport bus line 17.

The museum is opened during the weekdays (not on monday) in the afternoon from 13:30 to 17:30 hours. In the weekend doors open already at 10:00 hours. On Monday the museum is closed.

P.S. I do not have any shares in the museum. I just want to tell you that I like the museum