Tram in Luxemburg

NL  -  DU  -  EN  -  FR
Start

Introductie

Tussen de jaren 1875 en 1964 is er in de stad Luxemburg een netwerk geweest van tramlijnen. Begonnen als een kleine paardentramlijn is het netwerk in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardig tramnetwerk.

Net als in vele steden liep het aantal lijen in de jaren '50 sterk terug. De auto was in opkomst en was het vervoermiddel van de toekomst. Die oude tram paste niet meer in het stadsbeeld, zodat in de jaren '50 het aantal tramlijnen sterk verminderde, en zo rond 1961 uit het stadbeeld verdween.

Ondanks plannen om de tram weer terug te laten komen in de stad, heeft het lang geduurd voordat er weer een tram in Luxemburg zou rijden. Volgens de plannen zal er in 2018 weer een tram gaan rijden. Die nieuwe tramlijn wordt niet op deze website behandeld; deze website handelt alleen over de historische tramlijnen in de stad Luxcemburg

Op deze website kunt u wat lezen over het tramnetwerk, de tramrijtuigen en diverse zaken van de TVL te weten komen.

Introduktion

Zwischen den Jahren 1875 und 1964 gab es in der Stadt Luxemburg ein Netz von Straßenbahn-Linien. Begonnen, wie eine kleines Pferden Straßenbahnlinie, in nächste Jahre gewachsen zu eine voll ausgereifte Straßenbahnnetz.

Wie in vielen Städten ging die Anzahl der Linien in den 50-er Jahre stark zurück. Das Auto war anwesend und war das Transportmittel der Zukunft. Die alte Straßenbahn passte nicht mehr im Stadtbild, so dass in den 1950er Jahren die Zahl der Straßenbahnlinien stark reduzierte, und somit 1961 aus der Stadt verschwunden.

Trotz der Pläne um die Straßenbahn zurückkommen zu lassen in der Stadt hat es lange gedauert, bevor es wieder ein Strassenbahn in Luxembourg geben sollte. Nach den Plänen soll es wieder inm Jahr 2018 ein Tram geben. Diese neuwe Strassenbahn-Linie ist nicht auf dieser website zu finden; diese Website handelt nur um die historische Strassenbahn-Linie in der Stadt Luxemburg.

Auf dieser Website lesen können Sie mehr lesen über das Straßenbahn netz, über die Straßenbahn-Wagen und über verschiedene andere Angelegenheiten von der TVL.

Introduction

Entre les années 1875 et 1964, il y a eu, dans la ville de Luxembourg, un réseau de lignes de tramways. Commencé par une ligne de tramway hypomobile, le réseau a évolué pour devenir un réseau complet de trams.

Ensuite, comme dans beaucoup d'autre villes, le nombre de lignes a progressivement diminué. La voiture automobile était de plus en plus présente et est devenue le moyen de transport de l'avenir. Les vieux trams ne devaient donc plus rentrer dans la ville moderne, et, dans les années 1950, le nombre des lignes a été fortement réduit, puis, en 1961, le tram a disparu de la ville.

En dépit de plans pour le tramway dans la ville, il a fallu beaucoup de temps avant il y avait de nouveau un tramway au ville de Luxembourg. Selon les plans il y aura un tramway en 2018. Cette nouvelle ligne de tramway n’est pas sur cette site; ce website intervient uniquement sur les lignes de tramway historique dans la ville Luxcemburg.

Sur ce website, vous pourrez lire diverses choses sur le réseau de tramway de la ville de Luxembourg, sur ses rames de tramway et sur l'histoire de la TVL.

Introduction

Between the years of 1875 and 1964, in Luxemburg there has existed a network of tram lines. It began as a small horse tram, and within the years it has grown into a full tram network.

Just as in many other cities, during the years after 1950 the number of lines deminished, and around 1961 the last tram line ceased exploitation.

Although there are plans to reintroduce the tram in the city, it has lasted a long time before a tram will be riding in the city of Luxemburg. As far as the plans are known, in 2018 there will be a new tram. That new line will not be included in this website; this site deals only with the historical tram lines in the city of Luxemburg.

In this website you can read something about the tram network, the carriages and several other things of the tramways of the TVL.