Tram in Luxemburg

NL  -  DU  -  EN  -  FR
Fotos

Fotos

Een paardentram in het centrum van de stad.
Ein Pferdetram in Zentrum der Stadt.
Un tram de cheval dans le centre ville.
A horse tram in the centre of the city.
De paardentram met open rijtuig 101 neemt de bocht uit de Grand Rue naar de Rue de la Porte Neuf.
Der Pferdetram mit offenen Wagen 101 an die Ecke von der Grand Rue und der Rue de la Porte Neuf.
Un tram à cheval avec remorque 101 prend le virage de la grand-rue à la Rue de la Porte-Neuf.
The horse tram with open carriage 101 in the bend between Grand Rue and Rue de la Porte Neuf.
Het plein voor het station. De trams keerden langs een soort rotonde vanwaar ze vervolgens door één van de twee hoofdstraten naar het centrum reden.
Am Bahnhofsvorplatz. Die Straßenbahnen fuhren entlang einer Art Rotonde, von wo sie dann von einem der zwei Hauptstraßen in die Stadt zurückkehrte.
Le place de la gare. Les tramways retourné le long d'une sorte de rond-point d'où ils ont ensuite par l'un des les deux rues principales du centre ville.
The square in front of the railway station. The trams rode along a kind of roundabout from where they then returned to the city centre by one of the two main streets.
Nog een keer het stationsplein. Nu vele jaren eerder. We zien de paardentram voor het (oude) stationsgebouw staan.
Noch einmal der Bahnhofsplatz. Jetzt viele Jahre zuvor. Wir sehen die Pferdebahn für die (alte) Bahnhof.
Une autre fois la place de la gare. Maintenant de nombreuses années auparavant. Nous voyons le tram de cheval pour le (vieux) bâtiment de la gare.
Another time the square in front of the railway station, Now many years earlier. We see the horse tram standing in front of the (old) station building.
Rijtuigen 34 en 35 werden ingezet om goederenwagens te trekken. Deze wagens waren in Dommeldange overgenomen van de buurtspoorlijn die van Echternach kwam. Langs Rollingergrund werden de wagens dan verder getransporteerd naar het centrum en/of naar het centraal station.
Wagen 34 und 35 wurden eingesetzt für ziehen von Güterwagen. Diese Güterwagen wurden in Dommeldange ubernommen von der Dampfstrassenbahn die von Echternach kam. Die Wagen wurden transportiert duch Rollingergrund und das Zentrum zum Hauptbahnhof.
Remorques 34 et 35 ont été déployées pour les wagons de marchandises. Ces voitures venant de la ligne de Echternach à Dommeldange. Les voitures étaient ensuite transportées le long de Rollingergrund à le Centre ou à la gare des chemins de fer.
Carriages 34 en 35 were used to pull goods wagons. These wagons came from the line from Echternach and were handed over in Dommeldange. Via Rollingergrond these wagons were pulled to the city centre and/or to the railway station.
Motorrijtuig 9 (nog met sleepbeugel) op het stationsplein. We kijken in de richting van de Rue de la Liberté
Motorfahrzeug 9 (nog met alte Strohmabname) am Bahnhofsplatz. Wir schauen im Richtung Rue de la Liberté.
Voiture 9 dans la place de la Gare. Nous regardons en direction de la Rue de la Liberté.
Motor carriage 9 (with old catenary) on the railway station square. We look in the direction of the Rue de la Liberté.
Een kruispunt in het centrum van de stad.
Eine Kreuzung im Zentrum der Stadt.
Un carrefour dans le Centre de la ville.
Crossroads in the centre of the city.
Een foto in het centrum van de stad (Grand Rue). We zien aanhangrijtuig 118 achter een onbekend motorrijtuig rijdend in de richting van het station.
Ein Foto im Zentrum der Stadt (Grand Rue). Wir sehen eine Anhänger 118 hinter ein unbekannter Motorwagen. Er fahrt in Richtung Bahnhof.
Une photo au centre de la ville (Grand Rue). Nous voyons la remorque 118 derrière un inconnu véhicule à moteur en direction de la gare.
A photo in the centre of the city (Grand Rue). We see pulling carriage 118 behind an unknown motor coach riding in the direction of the railway station.
Motorrijtuig 14 op het eindpunt van lijn 6 in Bonnevoie
Motorfahrzeug 14 am Ende der Linie 6 in Bonnevoie.
Tram 14 en terminus de la ligne 6 à Bonnevoie
Motor coach 14 at the terminus of line 6 in Bonnevoie.
Motorrijtuig 12 in de Rollingergrund richting Eich.
Motorfahrzeug 12 in Rollingergrund im Richtung Eich.
Tram 12 dans le Rollingergrund en direction d'Eich.
Motor coache 12 in Rollingergrund going in the direction of Eich.