Tijd-weg diagram tekenen

terug naar startscherm

Uitleg

Voor het tekenen van een tijd-weg diagram moet er een stuurbestand op de eigen PC aanwezig zijn. Voorbeelden van een stuurbestand vindt u op de pagina met voorbeeldbestanden. U kunt ze daar downloaden.

Het stuurbestand (zie weergave onderaan deze pagina) is een tekstbestand en bestaat uit een aantal onderdelen:

De algemene gegevens en het blok met stationsnamen wordt één maal weergegeven.
Er kunnen meerdere blokken met treingegevens worden weergegeven. Dat gebeurt in ieder geval om de heen- en de terugreis weer te geven (de volgorde van de stations is daarbij dus omgekeerd), maar b.v. ook als er erg veel treinen over een deel van de lijn rijden, dan kunnen die in een apart blok worden weergegeven. Het trein-blok begint altijd met een regel met op de eerste positie een @ (apenstaart). De stationsnamen moeten exact overeenkomen met de namen uit het stationsblok.

In het stuurbestand mogen geen TAB-tekens worden gebruikt. Uitlijning van het treinenblok is van essentieel belang. Onder iedere x moet de punt van de weer te geven tijd staan (of het vertikaal streepje). Positionering is dus erg van belang.

Hieronder een voorbeeld van een stuurbestand (het bestand dat was gebruikt voor het tekeningetje rechtsboven)