Wim Kusee

Persoonlijke website Wim Kusee : Muziek

Uitvoering MattheŁs Passie door Con Amore Nieuwkoop

MattheŁs Passie

Sinds een jaar of vier ben ik dirigent bij de christelijke zangvereniging "Con Amore" in Nieuwkoop. Door dit koor wordt in de 40-dagentijd driemaal uitvoering gegeven aan een muzikale versie van het MattheŁs evangelie.

Gedurende de veertigdagentijd wordt in diverse kerken stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus, zoals dat op Goede Vrijdag en het Paasfeest wordt gevierd. Door het zangkoor Con Amore uit Nieuwkoop wordt dit lijdensverhaal op muzikale manier uitgebeeld. In een door de dirigent zelfgeschreven MattheŁs Passie wordt stilgestaan bij het verhaal uit het MattheŁsevangelie. De tekst van het evangelieverhaal wordt gelezen, waarbij deze lezing wordt afgewisseld met gezongen delen. In diverse liederen en gezongen acclamaties geeft het koor muzikaal vorm aan de diverse onderdelen van het lijdensverhaal. Alle onderdelen worden in de Nederlandse taal gezongen. Bij enkele delen kan ook door de toehoorders worden meegezongen. Het geheel duurt een krap uur.

Deze MattheŁs Passie wordt drie maal uitgevoerd:

Zaterdag 4 april, 20:00 uur
in de Ontmoetingskerk,
Spoorstraat 11, Bodegraven

Woensdag 8 april, 19:00 uur
in de Ontmoetingskerk,
Kerstraat 45, Nieuwveen

Vrijdag 10 april, 19:30 uur
in de NH-kerk,
Regthuisplein, Nieuwkoop

De toegang tot alle drie de uitvoeringen is gratis (in Bodegraven is er een collecte voor de onkosten). U wordt uitgenodigd deze MattheŁs Passie bij te wonen en kennis te nemen van deze hedendaagse muzikale uitvoering van het MattheŁs Evangelie.

Meer informatie is te verkrijgen bij:

Klik hier voor de
websites van Wim Kusee