Modelbaan van Wim Kusee

Besturing

Veel mensen rijden digitaal (b.v. met sturing via het programma "koploper". Anderen blijven analoog rijden waarbij de snelheid van de treinen wordt geregeld met een draaiknop van een transformator.

Ik heb gekozen voor een tussenvorm. Aansturing gebeurt via een zelfgeschreven computer-programma (in de taal Java-FX). Via een usb-kabel wordt een signaal doorgegeven aan een Arduino. Op grond van opgegeven signalen zal de arduino voor ieder van de 13 secties een pwm-signaal (puls-width-modulation) aan die sectie doorgeven. Hoe breed de puls is, dat is afhankelijk van de specifieke trein die in dat traject rijdt. De ene loc rijdt bij een zelfde signaal nou eenmaal veel sneller dan een andere loc. Zo krijgt bijvoorbeeld de ene sectie (waar een trage loc rijdt) een brede puls, en een andere sectie (waar een snelle loc rijdt) een smallere puls. In eerste instantie zullen de treinen alle ongeveer even hard rijden, afhankelijk dus van de puls (die weer afhankelijk is van de sturing vanuit de computer).

Terugmelding gebeurt door een reed-contact op 60 cm voor het einde van een sectie. Dat reed-contact geeft een puls aan de Arduino, die op zijn beurt een signaal doorgeeft aan de computer. De computer bepaalt dan wat er moet gebeuren. Is de volgende sectie vrij, dan kan er gewoon worden doorgereden (die volgende sectie krijgt dan voor die desbetreffende locomotief geschikte pulsbreedte. Is die volgende sectie niet vrij, dan wordt het signaal binnen 4 seconden afgebouwd naar nul, zodat de trein stopt.

Consequentie van deze werkwijze is, dat de computer vooraf moet weten welke trein in welke sectie staat. Het computer programma is daarvoor uitgerust met een scherm waarop de beginstand van de treinen kan worden ingevuld.

Het enige wissel dat moet worden bediend, wordt ook door de Arduino aangestuurd. Onder de baan zit een servo die met een draadje het wissel de juiste stand geeft. De servo wordt door de Arduino aangestuurd, de Arduino krijgt op zijn beurt de gewenste stand vanuit de computer aangereikt. Daarmee is verkregen, dat door het computerprogramma zowel de treinen als het wissel wordt aangestuurd. Het linker wissel hoeft niet te worden bediend. De veer van het wissel is eruit gehaald, het wissel veert dan mee met de trein die het wissel berijdt (er wodt immers altijd in één richting gereden).

foto modelbaan