Modelbaan van Wim Kusee

Besturing

Veel mensen rijden digitaal (b.v. met sturing via het programma "koploper". Anderen blijven analoog rijden waarbij de snelheid van de treinen wordt geregeld met een draaiknop van een transformator.

Ik heb gekozen voor een tussenvorm. Aansturing gebeurt via een zelfgeschreven programma dat ik via een usb-kabel aan een Arduino heb ge-uploaded. In de Arduino draait dus het stuur-programma. Uit de Arduino komt 12 keer een pwm-signaal (puls-width-modulation) dat ieder van zich een zelfgebouwd versterker aanstuurt. Deze versterker zorgt ervoor dat het 5 volt Arduino pwm-signaal wordt omgezet in een 12 volt signaal waarbij ook een grotere stroomafname mogelijk is (de Arduino is te beperkt om direct de voeding aan de rails te kunnen geven). Het 12 volt signaal dat aan de rails wordt gevoed heeft dus de frequentie van het pwm-signaal dat van de Arduino afkomstig is.

Bij ieder van de 12 secties is er een ge-isoleerd stuk dat met een zelfgebouwd meldcomponent een signaal doorgeeft aan de Arduino. Op grond van dit signaal kan de Arduino bepalen of de trein mag doorrijden naar de volgende sectie of moet stoppen.

Op dit moment (2020) wordt aan iedere sectie hetzelfde pwm-signaal gegeven. De breedte van het signaal kan ik (middels 4 drukknoppen) initieel een bepaalde pulsbreedte geven. Nu is het zo, dat de ene trein een andere rijkarakteristiek heeft, vertaald naar een pwm-signaal betekent dit, dat voor iedere trein er een verschillende pulsbreedte nodig is. Mijn V200 locomotief bijvoorbeeld heeft bij een 20 procent vulling van de pulsbreedte al genoeg, de railbus heeft wel 90 procent vulling nodig. Er kunnen dus meerdere treinen gelijktijdig rijden, maar echter alleen als deze dezelfde rij-karakteristiek hebben. De V200 en de railbus kunnen dus op dit moment niet gelijktijdig rijden. Voor de toekomst staat nog op stapel het geheel om te bouwen, zodanig dat de diverse secties een voor een bepaalde trein geschikt pwm-signaal krijgt. Maar dat is nog een uitdaging voor de toekomst.

foto modelbaan