Wim Kusee

Persoonlijke website Wim Kusee
(Zoeken in liedboeken)

Inleiding

nieuw liedboek

Heeft u dat ook weleens? Een melodie zit in je hoofd, maar je weet niet waar je het kunt vinden. Een titel van een lied komt je bekend voor, maar je weet niet in welke bundel dat lied stond.

Op deze website kunt u zoeken in diverse liedbundels, die in de kerken worden of werden gebruikt.
Daarbij gaat het om de volgende bundels:

 • Nieuw Liedboek (Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk)
 • Hemelhoog
 • Tussentijds (aanvullende Tussentijds Liedbundel)
 • Evangelische Liedbundel
 • Proefbundel 102 Gezangen
 • Liedboek voor de kerken
 • Ned.Herv.bundel (Psalmen en gezangen voor den eredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk)
 • Enige Gezangen (bij NH bundel 1938)
 • Evangelische Gezangbundel 1806
 • Vervolgbundel Evangelische Gezangbundel 1885

U kunt zoeken op een melodie, een tekst, een auteur of een componist. Van de liederen die voldoen aan alle criteria worden vervolgens getoond in welke bundel dit lied voorkomt, en wie de auteur en de componist van het lied is.

Zoeken in liedboeken

Melodie
Tekst
Auteur
Componist
In welke bundels wilt u zoeken?
Nieuw Liedboek (2013)
Hemelhoog (2015)
Tussentijds (2005)
Evangelische Liedbundel (1999)
Proefbundel 102 gezangen (1965)
Liedboek voor de Kerken (1973)
Ned.Herv. bundel (1938)
Enige Gezangen (1938)
Evangelische Gezangen (1806)
Vervolgbundel Evang.Gezangen (1885)
   

Hoe geef je de melodie van een lied op?

Naast tekst, auteur en componist (die wel duidelijk zullen zijn) vergt het toetsenbord en het veld 'melodie' enige toelichting.

Methode 1 Vink eerst een toonsoort aan (klik daarvoor meermalen op kruis of mol), en klik vervolgens met de muis op het toetsenbord (met 'del' kunt u één noot teruggaan). In het invoerveld verschijnt de codering van de opgeven selectie.

Methode 2 Voer de melodie zelf in via het invulveld. Denk daarbij aan de do-re-mi toonladder. Zing de melodie, en benoem van de eerste regel iedere noot met een cijfer (Do=1, Re=2, Mi=3, enz) volgens de tabel hieronder (linker gedeelte). Mocht in de eerste regel de laagste noot daarbij onder de Do uitkomen, neem dan de cijfers 8 hoger (Do=8, Re=9, Mi=10, enz) volgens de tabel (rechter gedeelte) hieronder. Zet steeds een streepje tussen iedere noot.

Do1
Re2
Mi3
Fa4
So5
La6
Si7
Do8
So5
La6
Si7
Do8
Re9
Mi10
Fa11
So12

Een voorbeeld:Het (bekende) lied "Grote God wij loven U" heeft in de do-re-mi-toonladder de namen do-do-do-si-do-re-mi-re-do. Omdat de vierde noot onder de grondtoon uitkomt, begint u met cijfer 8, en vertaalt u deze reeks dus naar "8-8-8-7-8-9-10-9-8". Deze reeks (inclusief de streepjes geeft u dan op in het vakje bij melodie.

Bij het vertalen naar cijfers wordt geen rekening gehouden met hele, halve of kwart noten.

Hier komen de gevonden resultaten te staan

 

Liedboeken

Op deze website zijn de volgende liedbundels verwerkt:
 • nieuw liedboek

  Nieuw Liedboek (Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk)

  Deze liedbundel werd uitgegeven in 2013. Het kwam voort uit een samenwerking van acht protestantse kerkgenootschappen, waaronder de PKN. Het liedboek bevat de 150 psalmen, met bij diverse psalmen ook een alternatieve tekst/melodie, en verder 1016 gezangen. Naast liederen bevat de liedbundel ook enkele gedichten en teksten waarvan uiteraard alleen de tekst is afgedrukt.
  Zie meer informatie in Wikipedia
  Website van het liedboek

 • hemelhoog

  Hemelhoog

  De bundel Hemelhoog werd uitgegeven in 2015 en is het resultaat van een bijzondere samenwerking van het Evangelisch Werkverband binnende PKN met het Confessioneel Gereformeerd Beraad en de Confessionele Vereniging. De bundel komt voort uit de populaire Evangelische Liedbundel uit 1999. Het primaire doel van de uitgave is de lofprijzing en aanbidding in de gemeente. De bundel bevat 739 liederen.
  Website van Hemelhoog

 • tussentijds

  Tussentijds (aanvullende Tussentijds Liedbundel)

  Deze liedbundel werd uitgegeven in 2005. Omdat sinds de uitgave van het liedboek voor de kerken er diverse nieuwe liederen waren ontstaan, die in vele gemeenten werden gezongen, werd een kleine bundel uitgegeven, die werd gezien als tussentijdse oplossing totdat het nieuwe liedboek zou worden uitgegeven. De bundel bevat 217 liederen.
  Zie meer informatie in Kerkliedwiki

 • evangelische liedbundel

  Evangelische Liedbundel

  De Evangelische liedbundel werd uitgegeven in 1999 onder verantwoording van het Evangelisch werkverband. De bundel bevat veel gospel- en praiseliederen, en werd door de samenstellers geizen als een aanvulling op het liedboek voor de kerken. De bundel bevat 509 liederen.
  Zie meer informatie in Kerkliedwiki

 • proefbundel 102 gezangen

  Proefbundel 102 Gezangen

  De proefundel is uitgegeven in 1965 en kan worden gezien als een voorloper op het Liedboek voor de kerken. De bundel bevat 102 liederen.

 • liedboek voor de kerken

  Liedboek voor de kerken

  Dit liedboek werd uitgegeven in 1973. Erin staan de 150 psalmen en 491 gezangen. Het werd gebruikt in een aantal protestantse kerkgenootschappen, met name in de Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en een aantal Christelijk Gereformeerde kerken. In 2013 werd het liedboek opgevolgd door het Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk. De bundel bevat de 150 psalmen en verder 306 liederen.
  Zie meer informatie in Wikipedia

 • nh bundel 1938

  Ned.Herv.bundel (Psalmen en gezangen voor den eredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk)

  Deze bundel was lange tijd de gebruikelijke liedbundel in de Nederlands Hervormde kerk. De bundel werd uitgegeven in 1938 en bevat de 150 psalmen en 306 liederen.

 • Enige Gezangen (bij NH bundel 1938)

  Deze bundel, uitgegeven in 1938, bevat liederen die, naast de 150 psalmen, een bijbelse oorsprong hebben, zoals de lofzang van Maria, de lofzang van Zacharias, e.d. Omdat in ortodoxe kringen alleen liederen gezongen worden met een bijbelse achergrond, konden deze liederen dus ook in deze kringen worden gezongen. De bundel bestaat uit 12 liederen.

 • evangelische gezangbundel 1806

  Evangelische Gezangbundel 1806

  Deze bundel werd uitgegeven in 1806. Ze werd uitgegeven voor gebruik in de Nederlands Hervormde Kerk. De bundel bevat 192 gezangen
  Zie meer informatie in Wikipedia

 • Vervolgbundel Evangelische Gezangbundel 1885

  Deze bundel vormt een aanvulling op de Evangelische Gezangbundel uit 1806 waarmee het aantal liederen werd uitgebreid van de oorspronkelijke 192 tot 274 liederen.
  Zie meer informatie in Wikipedia

 •  

Contact

 • Wilt u wat vragen over deze website?
 • Wilt u wat meedelen over deze website?
 • Wilt u een fout over deze pagina doorgeven?

Ik vindt het prima als u mij een mailtje stuurt.
U kunt dat doen op

Deze pagina is onderdeel van de Websites van Wim Kusee