wapen van bodegraven

Bodegraven

kaasdorp aan de Rijn

Kerken in Bodegraven en Nieuwerbrug

Bodegraven is een dorp, rijk aan kerkgebouwen. Hieronder vindt je er een aantal beschreven. Er is steeds een beschrijving van het gebouw gegeven, eventueel een foto. Voor informatie over de kerkelijke gemeente kun je klikken op de link die erbij staat vermeld.

dorpskerk

Dorpskerk (PKN)

Deze kerk is het oudste kerkgebouw van het dorp. Al voor de reformatie was er sprake van een kerk, toen gewijd aan Gallus, vandaar de naam Galluskerk. Sinds de reformatie is de kerk als Hervormde kerk in gebruik, sinds 2004 is dat nu de PKN (Protestantse Kerk Nederland). De kerk is fraai gelegen in het centrum aan de Oude Markt. Het schip van de kerk is eigendom van de PKN, maar de toren is (net als in vele plaatsen) eigendom van de burgerlijke gemeente Bodegraven. Kijk even naar de versiering helemaal bovenop de toren. Normaal is dat een haan. Maar een haan deed teveel denken aan het teken van de Franse overheersers, wat met de verwoesting van het dorp in 1672 in het achterhoofd te gevoelig lag. Er staat dus geen haan op de toren, maar het is de Nederlandse leeuw die de torenspits siert.


salvatorkerk

Salvatorkerk (PKN)

In de jaren 60 van de 20e eeuw werd het dorp Bodegraven flink uitgebreid met nieuwe woonwijken ten zuiden van de spoorlijn. Door de toenmalige Hervormde kerk werd in die nieuwe wijk in 1962 een kerk gebouwd, die de naam Salvatorkerk kreeg. De kerk is gelegen aan een fraaie waterpartij.

Sinds 2015 wordt de kerk gebruikt door de Pinkstergemeente Morgenstond (zie aldaar).


salvatorkerk

Ontmoetingskerk (PKN)

In de Spoorstraat, gelegen tussen Rijn en spoorlijn, vinden we de Ontmoetingskerk. De naam van deze kerk is in 2010 toegekend aan dit gebouw. Tot die tijd was de kerk bekend als de Gereformeerde kerk.

Het huidige gebouw van de Gereformeerde Kerk is niet het eerste gebouw van deze kerk. Maar toch staat het er nu alweer meer dan 100 jaar. In mei 1999 vierde de gemeente het 100 jarig bestaan van het gebouw. Toen het gebouwd werd, toen stond het helemaal buiten het dorp tussen de weilanden. Maar omdat Bodegraven in de loop van de laatste 100 jaar nogal is uitgebreid, kun je het gebouw nu vinden vrijwel midden in het centrum.

Sinds een aantal jaren is deze kerk de vaste locatie van de Emmaüsgemeente, onderdeel van de PKN.


lutherkerk

Lutherkerk (PKN)

De naam van deze kerk is, net als van de Ontmoetingskerk, pas in 2010 toegekend aan dit gebouw. Maar hij was al lang bekend onder de naam "Lutherse kerk". Het was dus de Evangelisch Lutherse gemeente die de kerk heeft gesticht.

Alhoewel het lijkt dat het kerkgebouw is gevestigd aan de Marktstraat (vanuit deze straat heb je het beste zicht op de kerk), toch is hij gevestigd aan de Noordstraat. Dat moet gezien worden vanuit de geschiedenis. Omdat het Lutherse Kerkgenootschap in de 18e eeuw zich niet in het openbaar mocht presenteren is een zogenaamde schuilkerk gebouwd. Deze was gevestigd uit het zicht van de straat, achter enkele woningen. In 1872, toen er wat meer openheid betuigd mocht worden, toen is op dezelfde plaats het huidige kerkgebouw gesticht. Pas na 1950, toen de Marktstraat werd aangelegd (een doorbraak van de brug in Bodegraven naar de richting van het huidige gemeentehuis), toen kwam het kerkgebouw pas goed in beeld vanaf de openbare weg. Het gebouw is niet zo groot, maar daardoor juist erg sfeervol. Let ook even op de zwaan die bovenop het dak staat, een symbool van de Evangelisch Lutherse kerk.

Het kerkgebouw wordt tegenwoordig gebruikt door de Emmaüsgemeente, onderdeel van de PKN.


willibrorduskerk

Willibrorduskerk (Rooms Katholiek)

De kerk van de Rooms Katholieke parochie St.Willibrord is te vinden aan de Overtocht. Het gebouw dateert uit de jaren ´70 van de 19e eeuw. De kerk, met een hoge toren, is een fraai voorbeeld van de neogotische stijl; ramen, driebeukig gewelf en vieringruimte doen denken aan een oude gotische kerk. Het had niet veel gescheeld of er had een gloednieuwe kerk op dezelfde plaats gestaan. In 1972 is er namelijk brand uitgebroken, waarna er alleen nog maar de muren overeind stonden; een ingrijpende gebeurtenis voor de parochieleden. Je kunt het nog zien aan de dichtgemetselde ramen rechts in het koor van de kerk.

Dat de kerk zo ver naar het westen in het dorp staat heeft te maken met de gemeentelijke indeling in vroeger jaren. Tot 1962 liep het grondgebied van de gemeente Zwammerdam tot vlakbij Bodegraven. Toen rond 1600 RK parochie een kerkgebouw wilde neerzetten in Bodegraven was dat (zo kort na de reformatie) nog niet mogelijk. De gemeente Zwammerdam deed wat minder moeilijk en kneep wel een oogje dicht. De oude RK kerk stond tussen de Overtocht en de Oude Rijn. De huidige kerk is rond 1870 gebouwd.


ichthuskerk

Ichthuskerk (Geref.Vrijgemaakt)

Het gebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt is te vinden aan de rand van het centrum, schuin tegenover het station. Deze kerkelijke gemeente hield vroeger diensten in de kleuterschool aan de Nassaustraat. Na 1967 werd onderdak gevonden in een kerkgebouw in de Prinses Beatrixstraat, en sinds 1996 in het huidige gebouw dat u op de foto ziet. Tot 1996 behoorde het gebouw toe aan de Gereformeerde gemeente. Maar omdat zowel het gebouw van de Gereformeerde Gemeente als het gebouw van de Geref.Kerk Vrijgemaakt te klein waren, is er in dat jaar een verschuiving opgetreden. De Ger.Gem. bouwde een nieuw gebouw in de Dronenwijk (Bethelkerk), waarna het gebouw werd verkocht aan de geref.Kerk Vrijgemaakt. Het gebouw zelf dateert uit de jaren net na de tweede wereldoorlog.


bethelkerk

Bethelkerk (Geref.Gemeente)

De Bethelkerk van de Gereformeerde Gemeente is de nieuwste kerk in het dorp. Begin jaren ´90 werd het gebouw waarin deze gemeente toendertijd kerkte te klein. Er konden slechts 500 mensen een plaats in vinden. De gemeente besloot daarop om in de Dronenwijk een nieuw, groter kerkgebouw neer te zetten. Met zijn gele baksteen en achthoekige vorm is het een fraai gebouw geworden. We mogen gerust respect opbrengen voor de vele handen van gemeenteleden die hebben geholpen om het gebouw het aanzien te geven dat het nu heeft. Het oude kerkgebouw aan de stationsweg is vervolgens in 1996 verkocht aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.


irene

Irene (Evangelisatiekring)

In de Oranjelaan staat het gebouw van de zogenaamde Evangelisatiekring. Het kerkgebouw heeft de naam "Irene".


vergaderinggelovigen

Vergadering der Gelovigen

Recht tegenover het station is de vergaderzaal gevestigd, waarin de Vergadering van Gelovigen bijeenkomt. Je zou het gebouwtje zo voorbij lopen omdat het er van buiten niet zo erg als een kerk uitziet. Toch vindt je hier een foto ervan.


salvatorkerk

Pinksterbeweging Morgenstond

Je ziet hier dezelfde foto als hierboven bij de PKN. Dat klopt. Sinds begin 2015 maakt de Pinkstergemeente Morgenstond gebruik van de Salvatorkerk, eigendom van de PKN.


bethlehemkerk

Bethlehemkerk (PKN)

In het dorp Nieuwerbrug zijn twee kerken van de PKN. De ene staat ten noorden van de rivier de Oude Rijn aan het Weijland. Tot 2004 was de Bethlehem van de Hervormde gemeente, in 2004 opgegaan in de PKN.


brugkerk

Brugkerk (PKN)

In het dorp Nieuwerbrug had vroeger de Gereformeerde Kerk haar gebouw aan de Bruggemeesterstraat, net ten zuiden van de Oude Rijn vlakbij de brug. In 2004 is de kerk opgegaan in de PKN.


Deze pagina is onderdeel van de Websites van Wim Kusee