wapen van bodegraven

Bodegraven

kaasdorp aan de Rijn

Gemeentewapen

gemeentewapen bodegraven

De gemeente Bodegraven is inmiddels gefuseerd met de gemeente Reeuwijk. Daarbij is een nieuw gemeentewapen geïntroduceerd. Maar dat valt buiten het kader van deze website.

Het hieronder beschreven gemeentewapen is dat van de oude gemeente Bodegraven.

Hoe het gemeentewapen van Bodegraven is ontstaan is niet helemaal bekend. Er zijn twee historische verhalen die de rondte doen, dus je mag kiezen welke je denkt dat de ware is.

  1. Op een kaart, daterend uit het jaar 809 stond de naam "Bodelo". Later treft men in de geschiedenis meermalen de naam Bodelo-graven aan, waarmee kennelijk de naam van het dorp zou worden verklaard. Zo zou de verklaring van de naam aannemelijk zijn, wanneer de "heerlijkheid Bodelo" inderdaad in het bezit is geweest van de Graven van Bodelo. Wellicht is het dan een familiewapen van deze familie.
  2. Een andere, meer eenvoudige lezing van de geschiedenis is de volgende: In de vroege middeleeuwen zou een bode, wellicht met een bijzondere opdracht of onder meer dan gewone omstandigheden, in de omgeving van het dorp terecht zijn gekomen. Deze bode moet dan kenbaar zijn geweest o.a. aan een eigenaardige, wellicht uitheemse hoed. Deze eenvoudige historie wil, dat de bode in kwestie in deze omgeving zou zijn begraven. Het wapen vertoont dan die hoed en de gereedschappen waarmee de handeling van het begraven wordt verbeeld, n.l. twee spaden of graven.

Van wanneer het gemeentewapen dateert is niet meer precies na te gaan. Wel blijkt uit een schrijven van het gemeentebestuur van Bodegraven van februari 1815, gericht aan de Hoge Raad van Adel te 's Gravenhage, dat het wapen in de gemeente reeds sedert onheuglijke tijden als wapen werd gebruikt.

Door middel van een brief van de Minister van Justitie werd de beschikking van 24 juli 1816 over het gemeentewapen aan de gemeente bevestigd. Deze brief luidde:

De Minister van Justitie; Beschikkende op het verzoek van Burgemeester en Wethouders der gemeente Bodegraven om een nieuw bewijs van het voor die gemeente bevestigd wapen; verklaart bij deze dat bij akte van confirmatie van 24 juli 1816 no.446 aan de gemeente Bodegraven is bevestigd het hier onderstaande wapen: zijnde een schild van lazuur, beladen met twee en sautoir geplaatste spaden, hebbende in het midden een hoed, alles van goud, het schild gedekt met een gouden kroon van drie fleurons, waaruit ter wederzijden laurierbladeren in natuurlijke kleur te voorschijn komen.

Wel, dat is een mond vol, maar het wapen is er dan ook naar. Twee spaden door een hoed, de bode en het gegraaf. Hoe het ook zij, het is gewoon een mooi gemeentewapen.

Overgenomen zonder toestemming uit de gemeentegids van de gemeente Bodegraven

Deze pagina is onderdeel van de Websites van Wim Kusee