Persoonlijke website van
Wim Kusee

(onderdeel : muziek, dirigent, liedboeken)

Inleiding

Deze pagina gaat over mijn muzikale interesses.

Er worden hier drie onderdelen beschreven:

 • Mijn muzikale interesses

  Bij mijn muzikale interessses kunt u wat lezen over mijn interesse in muziek. Dat gaat eigenlijk alleen over klassieke muziek. Dat is het muziekgenre waar ik gelukkig van wordt. Lees meer over mijn interess op deze subpagina.

 • Dirigent

  Sinds ongeveer het jaar 2000 ben ik dirigent. Daarvoor had ik al veel te maken meta diverse zangkoren, maar vanaf die tijd ben ik dus actief als dirigent. Lees meer daarover op deze subpagina.

 • Zoeken in liedbundels van de kerken

  Bij het zoeken in liedbundels vindt u een mogelijkheid om gemaakkelijk een bepaald lied te kunnen opzoeken. Kent u alleen de melodie, alleen de tekst of alleen de componist? Op deze subpagina kunt u dan toch het betreffende lied vinden, en de vermelding in welke liedbundel dat lied dan voorkomt.

Klik op een link hiernaast om meer detail te vinden.

Muziek

Van jongs af aan heb ik interesse in muziek. Dat kreeg ik al mee van mijn ouders. Mijn vader speelde (een beetje) orgel, mijn moeder zong naar hartelust in een koor. Die interesse heb ik overgenomen.

Rond mijn tiende begon ik met pianolessen. Ook luisterde ik graag naar muziek. Al snel bleek mijn interesse toch wel vooral bij de klassieke muziek te liggen. We hadden thuis geen platenspeler of iets dergelijks (computers en mp3-spelers hadden we toen nog niet van gehoord). Maar met een bandrecorder kon je ook muziek opnemen. De microfoon naast de luidspreker van de radio, en je had de muziek op de band staan. Of de microfoon strak voor de televisie, bijvoorbeeld bij het nieuwjaarsconcert van de Wiener Musikgesellschaft. Iedereen stil zijn, want hoesten en praten zou natuurlijk ook op de band te horen zijn. Dat de klok zo nu en dan sloeg was nog een aparte hinderpaal.

Als lesstukken voor de piano had ik ook veel klassieke werken. Sonatines van Mozart of andere componisten, lieder ohne worter van Mendelssohn, en daarnaast Mazurkas van Chopin. Vooral die laatste componist heeft mij gevormd. Zijn romantische klanken vond (en vind ik nog steeds) prachtig om te horen en om zelf te spelen. Je kunt daarbij helemaal wegdromen in de sfeer die deze componist zo prachtig heeft weergegeven.

Ook nu nog luister ik graag naar deze componist. Ook pianostukken die ik zelf helemaal niet kan spelen, zoals polonaises, walsen en scherzi kunnen mij bekoren. Luisteren doe ik tegenwoordig vaak via de PC naar de radiozender classic-FM. Maar ook andere klassieke radiostations kunnen op mijn interesse rekenen. Via de PC in internet is er tegenwoordig zoveel meer prachtige muziek binnen te halen.

Dirigent

Van jongs af aan ben ik betrokken op de muziek. Als kind volgde ik pianolessen. Vrij kort na het begin van deze lessen werd ik begeleider bij een koor. Mijn pianolerares was immers ook dirigente bij een koor, jeugdkoor en kinderkoor. En bij een concert van die koren mocht ik de pianobegeleiding bij de kinderen op me nemen. Als lesstof kreeg ik de koorliederen. Ik oefende daarbij ook in harmonisatie, bij muziek waarbij je alleen maar een melodie hebt het erbij verzinnen van de begeleiding. Zoek de juiste akkoorden en wissel die af. Een stukje les waar ik mijn leven lang plezier van heb gehad.

Eerst dus het kinderkoor. Maar al snel daarna werd ik vaste begeleider bij een jeugdkoor. Toen ik eenmaal op mezelf woonde vond ik een gospelkoor in Ridderkerk waar ik de pianobegeleiding op me nam.

In 1990 trouwde ik, en we gingen wonen in Bodegraven. Van het begeleiden kwam even niets meer. Samen met mijn vrouw gingen we zingen in een zangkoor. Eerst in een kerkkoor en later in een gospelkoor. Dat ging me gemakkelijk af. Ook al miste ik weleens een repetitie (er waren inmiddels kinderen gekomen, en die zijn weleens ziek, of je hebt geen oppas), ook dan kon ik de zangpartijen met gemak instuderen.

Rond 1995 vertrok er een dominee uit onze gemeente. En hij had regelmatig op vrijdagavond een uurtje zingen. Ik vond het jammer dat dat zou verdwijnen, en na overleg met de kerkenraad besloot ik om dat in wat gewijzigde vorm voort te zetten. Zingen uit het liedboek en opwekkingsbundel, waarbij ik achtergrondinformatie over de liederen opzocht, iets over de componist of over het lied vertelde. Leuk om te doen. Soms waren we met 15, soms met 5 mensen.

Na een oproep in het gemeenteblad voor een projectkoor waren er op projectbasis ruim 25 mensen, en dan heb je de mogelijkheid om vierstemmig te zingen. En aldus was de interesse om te dirigeren bij een koor begonnen. Een advertentie van een gospelkoor in Stolwijk haalde me over de streep, en sinds ongeveer 2000 ben ik dirigent. Eerst van dat koor in Stolwijk, later van andere koren, en van 2010 tot 2016 was ik dirigent bij gospelkoor Njoy in Houten (zie foto).

Met ingang van de zomer van 2016 is dat koor gestopt. Sinds mei 2016 ben ik dirigent van het koor "Con Amore" uit Nieuwkoop.

Liedboeken

Zoek een lied in diverse liedbundels

Op deze website kunt u zoeken in diverse liedbundels, die in de kerken worden of werden gebruikt.
Daarbij gaat het om de volgende bundels:

 • Nieuw Liedboek (Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk)
 • Tussentijds (aanvullende Tussentijds Liedbundel)
 • Evangelische Liedbundel
 • Proefbundel 102 Gezangen
 • Liedboek voor de kerken
 • Ned.Herv.bundel (Psalmen en gezangen voor den eredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk)
 • Enige Gezangen (bij NH bundel 1938)
 • Evangelische Gezangbundel 1806
 • Vervolgbundel Evangelische Gezangbundel 1885

Hieronder kunt u (een deel van) een melodie, een tekst, een auteur en een componist opgeven. Die liederen die voldoen aan alle criteria worden vervolgens getoond. Geef hieronder één of meer selectie-criteria, en klik op de "zoek" button.

(N.B. Auteur en componist zijn voor de Evangelische Gezangen en de proefbundel (nog) niet opgenomen)

Op te geven zoektermen

Melodie
Tekst
Auteur
Componist

In welke bundels wilt u zoeken?
(NLB) Nieuw Liedboek (2013)
(TT) Tussentijds (2005)
(ELB) Evangelische Liedbundel (1999)
(PB) Proefbundel 102 gezangen (1965)
(LvdK)Liedboek voor de Kerken (1973)
(NH) Ned.Herv. bundel (1938)
(EG) Enige Gezangen (1938)
(EB) Evangelische Gezangen (1806)
(EBV) Vervolgbundel Evang.Gezangen (1885)
   
 

Hoe geef je de melodie van een lied op?

Methode 1 Vink een toonsoort aan, en klik vervolgens met de muis op het toetsenbord hierboven. In het invoerveld verschijnt de codering van de opgeven selectie.

Methode 2 Voer de melodie zelf in via het toetsenbord. Denk aan de do-re-mi toonladder. Zing de melodie, en benoem van de eerste regel iedere noot met een cijfer (Do=1, Re=2, Mi=3, enz) volgens de tabel hieronder (linker gedeelte). Mocht in de eerste regel de laagste noot daarbij onder de Do uitkomen, neem dan de cijfers 8 hoger (Do=8, Re=9, Mi=10, enz) volgens de tabel (rechter gedeelte) hieronder. Zet steeds een streepje tussen iedere noot.

Do1
Re2
Mi3
Fa4
So5
La6
Si7
Do8
So5
La6
Si7
Do8
Re9
Mi10
Fa11
So12

Een voorbeeld: Het (bekende) lied "Grote God wij loven U" heeft in de do-re-mi-toonladder de namen do-do-do-si-do-re-mi-re-do. Omdat de vierde noot onder de grondtoon uitkomt, begint u met cijfer 8, en vertaalt u deze reeks dus naar "8-8-8-7-8-9-10-9-8". Deze reeks (inclusief de streepjes geeft u dan op in het vakje bij melodie.

Bij het vertalen naar cijfers wordt geen rekening gehouden met hele, halve of kwart noten.


Hier komen de gevonden resultaten te staan

Contact

Wilt u wat vragen over deze website?
Wilt u wat meedelen over deze website?
Wilt u een fout over deze pagina doorgeven?

Ik vindt het prima als u mij een mailtje stuurt.
U kunt dat doen op